Hei , ja tervetuloa mukaan tutustumaan Vesistöleipä Wellamon matkaan!

Vesistöleivän syntytarina:

Toiminta-ajatuksenamme on parantaa vesiekosysteemien heikkoa tilaa.
Se tapahtuu ainoastaan tekemällä. Konkreettisia toimia vaaditaan.

Paljon saa aikaan talkoillakin, mutta usein tarvitaan apua ulkopuolisiltakin. Esimerkiksi kivi-tai soramateriaalin
hankinnassa ja kuljetuksessa.
Tällöin syntyy kustannuksia jotka on kyettävä maksamaan.
Juuri tähän kohtaan on kehitetty Vesistöleipämme.

Vesistöleivän hinnasta 10 % luovutetaan vesien kunnostuksiin,joita ovat:
-vesien ravinnekuormitusten minimointi(laskeutusaltaat,kosteikot,talteenotto ja kierrätys)
-turve-alueilta valuvien vesien haittojen ehkäisy(valvontamateriaalin tuottaminen)
-eri vesieliölajien elintila ja lisääntymisalueiden kunnostukset/ennallistamiset
-vesireittien vaellusesteiden ympäristöön sopeuttaminen.(,kalastus,melonta helpottuvat)

Kunnostetut vesisektorit tuottavat lisäarvoa alueelleen suoraan(poistettu pato ennallistettu kuohuvaksi koskeksi) tai epäsuorasti(koskessa ennallistamisen jälkeen lisääntyvät vaelluskalat)

Alueen status ja kiinnostavuus kasvaa ja viihtyisyys lisääntyy.

Kaiken tämän ohella käymme jatkuvaa vuoropuhelua eri intressiryhmien kanssa ollaksemme terävimmällä tiedon harjalla. Epäkohtia kohdatessamme opastamme ja informoimme.
Osallistumme alan tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä järjestämme niitä.
Palkitsemme vuosittain mielestämme ansiokkaimman vesistökunnostajan pronssisella taimenpatsaalla.

Kiitos mielenkiinnostasi!

VesistöleipäShow Gallery