Uutiset

Käännös ruotsinkielisestä 

Rikedomar runt rinnande vatten: De ekonomiska värdena av en miljöanpassad vattenkraft

Rikkauksia virtaavan veden vaiheilla: Ympäristöön sopeutetun vesivoiman taloudelliset arvot

Sisällysluettelo

sivu

Alkusanat 2

1. YHTEENVETO 3

2. TAUSTA JA TARKOITUS 4

2.1. Ruotsalainen vesivoima ja sen energiatuotanto(Ei sisälly tähän suomennokseen)

2.2 Vesivoiman vahingot biologiselle monimuotoisuudelle ja ympäristölle 5

2.3 EU:n Vesidirektiivi (Ei sisälly tähän suomennokseen)

2.4 Kulttuuriympäristöt (Ei sisälly tähän suomennokseen)

2.5 Selvitys vesitoimialasta (Ei sisälly tähän suomennokseen)

2.6 Toimenpidestrategiat vesivoimassa (Ei sisälly tähän suomennokseen)

2.7 Sähkösertifikaattijärjestelmä (Ei sisälly tähän suomennokseen)

2.8 Vesidirektiivin ympäristötavoitteisiin perustuvat todennäköiset toimenpiteet 

(Ei sisälly tähän suomennokseen)

Lue lisää...Rikkauksia virtaavan veden vaiheilla: Ympäristöön sopeutetun vesivoiman taloudelliset arvot